Braxenrace i Hossmo

Har varit lugnt med fiske i sommar, värmeböljan drog ner fiskesuget ganska kraftigt. Men har varit iväg till Hossmoån och först och främst jagat en grov sutare. Men även fast det landats en del braxnar och sutare har inte rätt fisk plockat upp mina beten ännu. Lyckades knipa nytt brax- och sutarpb på 5060 respektive 3160. Jakten går vidare, förhoppningsvis blir det även ett gemensamt pass med Roberto framöver!