Efter några år av frånvaro från min sida har jag bestämt mig för att göra ”comeback” och verka för en aktiv blogg med flitiga rapporter! Denna vår har det fiskats ganska mycket färna och men även blivit några resor bland annat till Dalälven. Vårens bästa fiskar har varit id 2460, färna 2522, sarv 1330, björkna 1021 och lyckades även knipa en unikt stor stäm på 250 gram som innebar min sjunde reggart/ Jens